Vidareutbildning mm

Ansökan till kurserna görs genom portalen www.antagning.se. Skriv in antagningskoden i startsidan. När kursen kommer fram, följ instruktionerna för att göra en ansökan. Kurserna är:

Byggnaders energianvändning 1

Anmälningskod KTH-10015 på www.antagning.se

Start tidigast 29 oktober 2012.

Kursen ger en grundläggande förståelse för vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning. Detta är till exempel nödvändig kunskap för den som vill gå vidare för att lära sig att göra energideklarationer. Det gäller byggnadens klimatskärm och installationer. Kursen berör även energiproduktion för byggnader samt värmepumpar. Frågor kring byggnaders energianvändning har blivit allt mer aktuella på senare tid eftersom byggreglerna har ett mycket tydligt fokus på energianvändningen. Kursen följs till våren av en andra del, Byggnaders energianvändning 2, där fokus är på beräkning och deklaration.