Välkommen

Driftakademien drivs ideellt, och har som målsättning att med Din medverkan tillse:

Att upprätthålla och utveckla driftingenjörens yrkesroll
Att föreningen blir ett forum för idé- och kunskapsutbyte
Att driftteknisk utbildning förknippas med en hög kvalitet i en föränderlig utbildningsvärld.

Denna målsättning uppnås och skapas kontinuerligt genom:

Att seminarier anordnas med aktuella teman
Att bestående kontakter med olika branschintressenter skapas
Att långsiktigt samarbete med universitet och högskolor upprättas och fördjupas
Att aktiviteter anordnas på ett trivsamt sätt som får Dig som medlem att se dagen i ett annat ljus.